Termíny jarmokov v roku 2018

V roku 2018 sa Trenčíne uskutoční na Mierovom námestí 9 jarmokov. Postupne budeme zverejňovať prihlášky na jednotlivé jarmoky, najneskôr do 16. 3. 2018. Všetci, ktorí majú na tejto stránke registráciu, dostanú upozornenie, že v prípade záujmu sa môžu elektronicky prihlásiť. Termíny a časy sú stanovené. 

VEĽKONOČNÝ REMESELNÝ JARMOK  sa tento rok neuskutoční, pretože Mierové námestie je v rekonštrukcii.